Informacja

Każdy może zgłaszać swoją kandydatury do udziału w lidze. Wyniki meczu będą liczone dopiero po zarejestrowaniu zawodnika. Osoby grające w lidze i wyniki meczów znajdować się będą na tablicy w budynku klubowym i na stronie internetowej.

 

 

1. Każdy ma prawo prosić o wpisanie na listę graczy.

2. Lista znajduje się na w recepcji.

3. Wpis na liście graczy i wyników dokonuje wyłącznie wyznaczona osoba.

4. Rozgrywki odbywają się w wyznaczonych formatach.

5. Rozgrywki odbywają się na wyznaczonych polach.

6. Do punktacji nie będą brane pod uwagę mecze rozgrywane na innych polach.     

 

 

   Zwycięzcy wyłonieni zostaną w kategoriach: 

    a/ członek Klubu 

    b/ gość


Ilość osób na stronie: 1